Sociale vaardigheid?

Sociale vaardigheid?
Sociaal betekent omgaan met jezelf en andere mensen. Vaardigheden zijn dingen die ieder kind moet kennen of kunnen. Dus als het kind over voldoende sociale vaardigheden beschikt, is het kind in staat om op een goede manier met zichzelf en andere kinderen om te gaan. Een aantal voorbeelden van sociale vaardigheden zijn: contacten leggen, een gesprek beginnen, omgaan met kritiek, opkomen voor jezelf, omgaan met gevoelens, omgaan met pesten.

Sommige kinderenΒ ondervinden moeilijkheden in het contact leggen en samenspelen met leeftijdsgenootjes. Er is een onderscheid in geremde kinderen en ongeremde kinderen. Geremde kinderen zijn kinderen die aan de kant staan, weinig initiatief nemen, gepest worden of niet weerbaar zijn. Ongeremde kinderen zijn kinderen die veel ruzie maken, zich overschreeuwen of andere kinderen pesten.

Sommige kinderen missen bepaalde sociale vaardigheden of durven ze niet te gebruiken. Ze vallen op door hun teruggetrokken, faalangstige gedrag of juist door ongeremd, agressief gedrag. Zij raken door dit onvaardige gedrag in contacten met leeftijdgenoten en ook volwassenen steeds opnieuw in moeilijkheden. Dit kan ertoe leiden dat kinderen een negatief beeld van zichzelf ontwikkelen en weinig zelfvertrouwen overhouden.

Samenspelen met andere kinderen klinkt heel eenvoudig, maar er komt heel wat bij kijken. Om met andere kinderen samen te spelen moet je als kind bijvoorbeeld durven te vragen of je mee mag doen. Je moet op je beurt kunnen wachten, spelregels volgen, tegen je verlies kunnen en durven zeggen wat je niet wilt.

Wat herken jij bij jouw kind?

De Pony Power voor Kids training is bij uitstek geschikt om te oefenen met sociale vaardigheden. Lees meer op:Β https://www.bij-marjolein.nl/diensten/pony-power-voor-kids/