Disclaimer

Al het onderstaande is van toepassing op de website die je op dit moment bekijkt (www.bij-marjolein.nl). Door deze website te bezoeken, ga je akkoord met deze disclaimer.

De informatie op de website is algemeen van aard en nooit bedoeld als persoonlijk advies. Neem voor persoonlijk advies op het gebied van voeding en gezondheid altijd contact op met een huisarts of een andere deskundige.

Samenwerkingen die met merken worden aangegaan door Bij Marjolein zijn altijd zorgvuldig geselecteerd. Hierbij wordt met aandacht gekeken of de producten van en het merk zelf bij de doelgroep van Bij Marjolein passen. Deze samenwerkingen zijn uitsluitend bedoeld om de lezers van de website te inspireren.

Bij Marjolein is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het gebruik van het online programma of het ondergaan van (therapie) sessies, webinars, workshops en/of behandelingen. Bij Marjolein behoudt zich het recht voor de begeleiding en/of behandelingen te staken totdat er contact is geweest met een arts, medisch specialist of andere deskundige. Het meedoen aan de trainingen, webinars, workshops en (therapie) sessies valt volledig onder het eigen risico van de klant. 

De inhoud van de diensten van Bij Marjolein zijn niet bedoeld ter vervanging van medisch advies van een huisarts, medisch specialist of psychiater. Het gebruik van de trainingen, webinars, workshops en (therapie) sessies en eventuele beslissingen die genomen worden naar aanleiding daarvan, is voor eigen verantwoordelijkheid van de klant. 

Bij Marjolein aanvaard geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Bij Marjolein en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder de toestemming van Bij Marjolein. 

Bij Marjolein hecht veel waarde aan de kwalitatieve inhoud, betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de website. Bij Marjolein streeft ernaar om de website constant te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds actueel is. De informatie op deze website kan altijd zonder aankondiging worden gewijzigd. De bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor het gebruik deze website. De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden, zijn niet door Bij Marjolein ingericht en worden niet door Bij Marjolein gemaakt. 

Bij Marjolein aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van deze website en de informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van informatie, informatie op of via een website waarnaar op de website verwezen wordt, of informatie van of via een website die naar een website verwijst en informatie die zonder voorafgaand overleg met Bij Marjolein op de website wordt geplaatst. Bij Marjolein aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van mogelijk onjuistheden. Claims hieromtrent zijn uitgesloten.